แจ้งการชำระเงิน

แจ้งการชำระผ่านไลน์

ไลน์: @fruitfits

โปรดแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เลขที่คำสั่งซื้อ ธนาคารที่โอน วันเวลาที่โอน และ จำนวนเงินที่โอน

 

แจ้งการชำระผ่านเฟสบุ๊ค

เฟสบุ๊ค: facebook.com/fruitfits  หรือ ปุ่มสีฟ้าด้านข้าง –>

โปรดแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เลขที่คำสั่งซื้อ ธนาคารที่โอน วันเวลาที่โอน และ จำนวนเงินที่โอน

 

แจ้งการชำระผ่านโทรศัพท์

เบอร์โทร: 02-2211025

โปรดแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เลขที่คำสั่งซื้อ ธนาคารที่โอน วันเวลาที่โอน และ จำนวนเงินที่โอน

 

แจ้งการชำระผ่านเว็บไซด์

โอนเข้าธนาคาร:

[recaptcha]