แจ้งการชำระเงิน

แจ้งการชำระผ่านโทรศัพท์

ผลไม้ต่างประเทศ-phone

เบอร์โทร: 02-2211025

โปรดแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เลขที่คำสั่งซื้อ ธนาคารที่โอน วันเวลาที่โอน และ จำนวนเงินที่โอน

แจ้งการชำระผ่านไลน์

ผลไม้ต่างประเทศ-line

ไลน์: @fruitfits อย่าลืมใส่ @ ข้างหน้าด้วย

โปรดแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เลขที่คำสั่งซื้อ ธนาคารที่โอน วันเวลาที่โอน และ จำนวนเงินที่โอน

แจ้งการชำระผ่านเฟสบุ๊ค

ผลไม้ต่างประเทศ-facebook

เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/fruitfits

โปรดแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เลขที่คำสั่งซื้อ ธนาคารที่โอน วันเวลาที่โอน และ จำนวนเงินที่โอน

Scroll to Top