วิธีการจัดส่งสินค้า

การจัดส่งของเราแบ่งออกได้เป็น 3 กรณี

  • สินค้าพร้อมส่งและสั่งก่อน 14.00น. จัดส่งทันที ลูกค้าได้รับภายใน 24 ชม.
  • สินค้าพร้อมส่งแต่สั่งหลังจาก 14.00น. จัดส่งในวันถัดไป ลูกค้าได้รับภายในวันถัดไป
  • สินค้าไม่พร้อมส่ง (เหตุสุดวิสัย) จัดส่งเมื่อสินค้าพร้อม ลูกค้าได้รับภายใน 2 วัน

การคิดค่าจัดส่งสินค้า

เราคิดค่าจัดส่งสินค้าตามระยะทาง โปรดติดต่อและสอบถามเราผ่านทาง เฟสบุ๊ค ไลน์ หรือ โทรศัพท์

ยืนยันค่าชำระสินค้า

อ่านเกี่ยวกับวิธีสั่งซื้อสินค้าและชำระเงิน

Scroll to Top
Scroll to Top