ผลไม้ขายส่ง (Wholesale)

การขายส่งผลไม้ของร้านฟรุ๊ตฟิตส์ (FruitFits) คือการขายส่งผลไม้ในรูปแบบ ทั้งกล่อง ทั้งลัง หรือทั้งถาด ซึ่งการเลือกซื้อในรูปแบบขายส่งจะช่วยให้ลูกค้าซื้อผลไม้ได้จำนวนมากในราคาที่ถูก ซึ่งการซื้อในรูปแบบนี้จะคุ้มค่าต่อการใช้งานที่เน้นปริมาณผลไม้ การซืื้อแบบขายส่งนั้นเหมาะกับการใช้งานทางด้าน ซื้อไปใช้ประกอบอาหาร ใช้ตามเทศกาลและงานอีเวนท์ต่างๆ บริจาคตามมูลนิธิ หรือนำไปขายต่อ

การขายส่งผลไม้ คือการขายผลไม้ในปริมาณที่มาก ซึ่งเราจะพยายามคัดสรรคุณภาพผลไม้ให้ได้ดีและมาตรฐานที่สุดเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจกับผลไม้ที่ได้รับ แต่โปรดจงเข้าใจว่า ด้วยลักษณะการขายส่งผลไม้เราไม่สามารถยืนยันได้อย่างมั่นใจว่าผลไม้ทุกลูกจะถูกตรวจเช็คคุณภาพโดยละเอียด

Showing 1–32 of 43 results